Yasmin Janssens – Coach bij vzw Touché, oplossingsgericht psychotherapeut

Yasmin Janssens is klinisch orthopedagoog, oplossingsgericht psychotherapeut, coach en supervisor, gespecialiseerd in psychodrama en EMDR. Ze is dikwijls kwaad en daar is ze blij om. Haar woede is haar brandstof om mensen en systemen in positieve beweging te brengen. Yasmin heeft ervaring in de forensische wereld, jeugdhulp, runt een eigen oplossingsgerichte praktijk en engageert zich bij vzw Touché.

Touché is een organisatie die de wereld wil besmetten met het positief agressief virus. Zo wordt agressie een magische schoonheid en verbinding creërende kracht. Al wie graag op zoek wil naar een manier om kwaadheid, frustraties, agressie positief in te zetten, is warm welkom bij Touché. Met oplossingsgerichte therapie, vorming, workshops, bokssessies, creatieve projecten, verstillingsactiviteiten en campagnes gaan ze aan de slag om de brandstof van boosheid te benutten om dingen gedaan, veranderd en verbeterd te krijgen. Zo hoeft agressie niet uit te monden in destructief geweld, maar wordt ze net een magische schoonheid en verbinding creërende kracht.

Prof. Dr. Hans De Witte – Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie

Prof. dr. Hans De Witte is Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij maakt daar deel uit van de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en PersoneelsPsychologie (WOPP). Zijn onderzoeksdomeinen omvatten:
(a) de arbeidspsychologische benadering van arbeid, bv. de beleving van arbeid, zowel positief (arbeidstevredenheid en bevlogenheid), als negatief (werkstress, burn-out)
(b) gevolgen van jobonzekerheid, tijdelijk werk en herstructureringen
(c) de beleving en gevolgen van werkloosheid.
Hij begeleidde in het verleden diverse nationale en Europese projecten m.b.t. deze thema’s.

Voor meer informatie over Hans De Witte, zie: Hans De Witte – Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (kuleuven.be)

Meer informatie over de burnout assessment tool (BAT): Burnout Assessment Tool

Lotte van Lith – Docent, procesbegeleider, spreker en auteur

Binnen haar bedrijf A Lot of Complexity verzorgt Lotte als begeleider een grote variëteit aan trajecten voor o.a. talentontwikkeling en emotionele groei. Als docent is ze verbonden aan de School of Thinking (Vrije Universiteit Brussel) en Buckminster College (Brugge). Ze is daarnaast regelmatig gastdocent en spreker bij verschillende instituten en evenementen.

In haar werk heeft Lotte sensitief oog voor de rol van intensiteit (van beleving) binnen groeiprocessen als persoon en op groepsniveau. Daarbinnen krijgen emoties gerichte aandacht. Emoties zijn drijfveren binnen psychologische ontwikkeling, ze staan centraal in de kwaliteit van onze relaties en geven gewicht aan waarden.

Lotte is tevens gespecialiseerd in de theorie van positieve desintegratie. Dit is een humanistische ontwikkelingspsychologie, bedacht door de Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski.  Lotte begeleidt zowel individuen als groepen in het groeikrachtig aangaan van positieve desintegratie.

In 2021 publiceerde Lotte het boek ‘Intens mens’, een verzameling van lyrische en essayistische reflecties over thema’s als zingeving, emotionele ontwikkeling, complexiteit en creativiteit.

In haar keynote nodigt Lotte u uit om een duik te nemen in het proces van positieve desintegratie. In een mondiale situatie die om existentiële, culturele, organisatorische en persoonlijke verandering vraagt, daagt ze ons uit om daadwerkelijk ‘uit-één te durven vallen’. Uit-één vallen om een diepgaande transformatie aan te gaan en verbinding met behoeftes, waarden, onszelf en de omgeving te realiseren.

Ignaas Devisch – Filosoof

PhD Ignaas Devisch (1970) is professor in de medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent.

Hij is lid van:

  • The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (bestuur)
  • Belgische Hoge Gezondheidsraad (expert)
  • Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (expert)
  • ISIH (Network In Sickness and in Health)
  • TORCH (The Oxford Phenomenology Network)

Bij bekleedt momenteel volgende posities:

  • Full professor aan de Universiteit Gent (medische faculteit, sinds 2004)
  • CEO denktank Itinera
  • Hoofd Integriteit Club Brugge

www.ignaas.devisch.com

Anouk Doore & Erik Michels

Anouk en Erik ondersteunen bedrijven met het verankeren van duurzaam presteren in de werkcultuur. Dit doen ze op basis van hun ervaring in zowel (top)sport als business, aangevuld met onderbouwde inzichten uit positieve psychologie, werkgeluk en methodes om tot gedragsverandering te komen.

Anouk Doore studeerde Sociale & Culturele Agogiek & Economie en werkte meer dan 10 jaar als consultant en manager in grote en kleinere consultingbedrijven. In de loop van de jaren evolueerde ze van audit naar proces-, kwaliteits- en organisatiemanagement, waarbij ze bruggen bouwde tussen processen, systemen en mensen, met duurzame transformaties als rode draad.
Daarnaast is ze een van de weinige landgenoten die ski-alpinisme beoefende op hoog niveau, letterlijk en figuurlijk… Ski-alpinisten beklimmen bergen en skiën ze af. Als enige Belgische vrouw eindigde ze in de top 5 van La Grande Course (criterium van zwaarste internationale ski-alpinisme wedstrijden). Momenteel helpt ze enerzijds mensen hun sportieve dromen te realiseren, anderzijds ondersteunt ze bedrijven met trajecten op maat bij transformaties naar gezonde denkpatronen en bijgevolg duurzame gewoontes. Ze is ervan overtuigd dat lichaam en geest met elkaar verweven zijn.

Erik Michels is doctor in de wetenschappen en heeft meer dan 15 jaar ervaring in de biofarmaceutische industrie, als business coach én als fervent ultraloper. Hij besloot in 2020 een andere weg in te slaan en zijn passie voor smart peak performance te volgen. Als ultraloper liep en won hij races in de bergen tot 300+km. Als trainer en mental coach begeleidt hij andere ultralopers om hun doelen op een verantwoorde manier te realiseren. Als business coach begeleidt hij zowel leidinggevenden in vooruitdenkende bedrijven als hun teams in het ontwikkelen van hun regeneratief leiderschap en “ultra-mindset”, die hen in staat stelt om op een duurzame manier hun ambitieuze doelen te behalen en ook gezond en gelukkig te blijven.

Wim Van Zele – Kolonel en Zonecommandant Brandweer

Wim Van Zele is Kolonel en Zonecommandant van de Brandweerzone Centrum.
Hij is van opleiding Industrieel Ingenieur Elektromechanica en volgde doorheen de jaren onder meer de Executive Master in Public Management (AMS), Business Sustainability Management (University of Cambridge) en momenteel de opleiding Professional Mediator (UGent en UAntwerpen).

Wim startte zijn carrière in het onderwijs en werd in 1997 brandweerofficier in Beveren, waarna hij almaar doorgroeide bij de brandweer. Naast Zonecommandant is hij tegenwoordig onder andere ook lid van het Nucleair Fonds en de Belgisch afgevaardigde en board member in FEU (Federation of the European Fire Officers).

De hulpverleningszone Centrum (de nieuwe Brandweerzone opgericht op 1 januari 2015) groepeert 18 gemeenten, waaronder de stad Gent. In deze zone werden 9 brandweerkorpsen gefusioneerd. Het beleid van de zone wordt uitgestippeld door de zoneraad, waar de 18 burgemeesters die deel uitmaken van de zone ambtshalve in zetelen.

Zone Centrum behoort bij de grootste zones van België. Het is de enige zone waar een beroepskorps (Gent) gefusioneerd is met 10 gemengde/vrijwillige korpsen. De zone beschikt over meer dan 1.000 personeelsleden: 500 beroeps, 450 vrijwilligers en een  125-tal administratief-technische personeelsleden.