Round Table | HR en IT: water en vuur?

HR en IT, het is niet automatisch een power couple. Natuurlijk is technologie ook in HR niet meer weg te denken, maar bij de implementatie of het effectieve gebruik blijven er misschien nog kansen onbenut of is het sentiment bij medewerkers niet eensluidend positief. Focussen we nog altijd te veel op de losse tools? Het gaat niet zozeer om de technologie, als wel om de processen in uw bedrijf en hoe die de employee experience optimaliseren. En hoe technologie daarop kan inhaken. Tijdens deze rondetafel nemen we een meer holistische visie aan: het begint bij strategie en leidt tot een groter welbevinden.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door SuccessDay.