Wim Van Zele – Kolonel en Zonecommandant Brandweer

Over de uitdagingen en aanpak bij Brandweerzone Centrum

Wim Van Zele is Kolonel en Zonecommandant van de Brandweerzone Centrum.
Hij is van opleiding Industrieel Ingenieur Elektromechanica en volgde doorheen de jaren onder meer de Executive Master in Public Management (AMS), Business Sustainability Management (University of Cambridge) en momenteel de opleiding Professional Mediator (UGent en UAntwerpen).

Wim startte zijn carrière in het onderwijs en werd in 1997 brandweerofficier in Beveren, waarna hij almaar doorgroeide bij de brandweer. Naast Zonecommandant is hij tegenwoordig onder andere ook lid van het Nucleair Fonds en de Belgisch afgevaardigde en board member in FEU (Federation of the European Fire Officers).

De hulpverleningszone Centrum (de nieuwe Brandweerzone opgericht op 1 januari 2015) groepeert 18 gemeenten, waaronder de stad Gent. In deze zone werden 9 brandweerkorpsen gefusioneerd. Het beleid van de zone wordt uitgestippeld door de zoneraad, waar de 18 burgemeesters die deel uitmaken van de zone ambtshalve in zetelen.

Zone Centrum behoort bij de grootste zones van België. Het is de enige zone waar een beroepskorps (Gent) gefusioneerd is met 10 gemengde/vrijwillige korpsen. De zone beschikt over meer dan 1.000 personeelsleden: 500 beroeps, 450 vrijwilligers en een  125-tal administratief-technische personeelsleden.