Prof. Dr. Hans De Witte – Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie

Over de oorzaken, gevolgen en oplossingen van burn-out

Prof. dr. Hans De Witte is Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij maakt daar deel uit van de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en PersoneelsPsychologie (WOPP). Zijn onderzoeksdomeinen omvatten:
(a) de arbeidspsychologische benadering van arbeid, bv. de beleving van arbeid, zowel positief (arbeidstevredenheid en bevlogenheid), als negatief (werkstress, burn-out)
(b) gevolgen van jobonzekerheid, tijdelijk werk en herstructureringen
(c) de beleving en gevolgen van werkloosheid.
Hij begeleidde in het verleden diverse nationale en Europese projecten m.b.t. deze thema’s.

Voor meer informatie over Hans De Witte, zie: Hans De Witte – Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (kuleuven.be)

Meer informatie over de burnout assessment tool (BAT): Burnout Assessment Tool