Ignaas Devisch – Filosoof

Over de rol van vuur op menselijk en maatschappelijk vlak

PhD Ignaas Devisch (1970) is professor in de medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent.

Hij is lid van:

  • The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (bestuur)
  • Belgische Hoge Gezondheidsraad (expert)
  • Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (expert)
  • ISIH (Network In Sickness and in Health)
  • TORCH (The Oxford Phenomenology Network)

Bij bekleedt momenteel volgende posities:

  • Full professor aan de Universiteit Gent (medische faculteit, sinds 2004)
  • CEO denktank Itinera
  • Hoofd Integriteit Club Brugge

www.ignaas.devisch.com

Presentaties:

Opening | Light my fire, baby! | 10:45 – 12:00 |